Välkommen till Matcon´s Nya Hemsida


 

Matcon levererar LEAN lösningar för pulverhantering, granulat, tabletter och andra fasta material i IBC (Intermediate Bulk Container). Dessa lösningar inkluderar dammfri hantering från inkommande råmaterial, manuell dispensering alternativt automatisk formulering av recept till färdig produkt. Lösningarna inkluderar optimerad kvalitetssäkring för dagens processkrav , siktning, malning, metalldetektering, mixning, utpackning, spårbarhet, automatisering, styrsystem och tvättlösningar i enlighet med LEAN Produktion. Matcon är marknadsledande på dessa lösningar främst genom unik design och möjligheten att hantera alla tänkbara pulvermaterial, inklusive vätsketillsättningar för mixning, genom hela processen.

 

Vi har levererat värdeskapande processlösningar till våra kunder sedan 1980, som bidragit att uppnå:

  •   Ökad Produktivitet
  •   Ökad Produkt Kvalitet
  •   Batchvis Spårbarhet
  •   Effektiv Process
  •   Kostnadseffektiv Produktion

Matcon är representerade över hela världen med kunder och kapacitet att leverera kompletta IBC lösningar, från enskilda komponenter till komletta turnkey system.


Upcoming Events

 

Allpack Indonesia
AllPack Indonesia
5th - 8th October
Jakarta

Hall D Booth DB & DC 105

Matcon Events >>

Lean and Efficient Powder Processing Factory
Matcon