Välkommen till Matcon´s Nya Hemsida


 

Matcon levererar LEAN lösningar för pulverhantering, granulat, tabletter och andra fasta material i IBC (Intermediate Bulk Container). Dessa lösningar inkluderar dammfri hantering från inkommande råmaterial, manuell dispensering alternativt automatisk formulering av recept till färdig produkt. Lösningarna inkluderar optimerad kvalitetssäkring för dagens processkrav , siktning, malning, metalldetektering, mixning, utpackning, spårbarhet, automatisering, styrsystem och tvättlösningar i enlighet med LEAN Produktion. Matcon är marknadsledande på dessa lösningar främst genom unik design och möjligheten att hantera alla tänkbara pulvermaterial, inklusive vätsketillsättningar för mixning, genom hela processen.

 

Vi har levererat värdeskapande processlösningar till våra kunder sedan 1980, som bidragit att uppnå:

  •   Ökad Produktivitet
  •   Ökad Produkt Kvalitet
  •   Batchvis Spårbarhet
  •   Effektiv Process
  •   Kostnadseffektiv Produktion

Matcon är representerade över hela världen med kunder och kapacitet att leverera kompletta IBC lösningar, från enskilda komponenter till komletta turnkey system.


Upcoming Events

 

Asia Pharma Expo
Asia Pharma Expo
23 - 25 February
Bangladesh

Hall 1A Booth 1023-1025

Matcon Events >>

Lean and Efficient Powder Processing Factory
Matcon